Prehľad možností úhrad tovaru

 Vyberte si tú, ktorá vám najviac vyhovuje.

Úhrada tovaru osobne v predajni

Tovar môžete uhradiť v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty. Platba je možná iba kartami VISA, Electron, MasterCard alebo Maestro vydanými tuzemskými bankami.

Úhrada tovaru vopred prevodom (proforma faktúra)

Tovar môžete uhradiť vopred na základe proforma faktúry. Náš obchodník Vás bude kontaktovať ohľadom potvrdenia objednávky a následne Vám zašle proforma faktúru, ktorú uhradíte v prospech nášho slovenského bankového účtu (t.j. neplatíte žiadne poplatky za medzinárodné platby a pod.). Ako náhle bude platba poukázaná v prospech účtu, automaticky Vám odošleme objednaný tovar a informujeme Vás o tom emailom alebo telefonicky. V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech nášho bankového účtu do 3 dní, objednávka bude automaticky stornovaná.

Čísla účtov:

  •          ČSOB Bánovce nad Bebravou: 4002162706/7500

  •          Variabilný symbol pre úhrady je číslo Vašej proforma faktúry.

 

Úhrada tovaru ktorý je na externú objednávku

Od zákazníka sa vyžaduje záloha a to napríklad 20% z ceny tovaru. Túto zálohu je možné uhradiť osobne alebo prevodom na účet. Výšku zálohy je možné dohodnúť.

 

Úhrada tovaru na dobierku

Tovar a dobierečné uhradíte kuriérovi v hotovosti pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu.